Tóth Árpád vagyok, Szabadkáról, Vajdaságból, a Szabadkai Paraszt Egyesületet képviselem.

Elsősorban azért jelentkeztem a tanulmányútra, mert szeretnék saját tudásom gyarapításán keresztül hozzájárulni közösségem (Szabadka) és tágabb környezetem gazdálkodásának fejlesztéséhez. Mivel jómagam is kis területen foglalkozom Chili paprika termesztéssel, mindenekelőtt a kistermelők boldogulását tartom szem előtt. A tanulmányút kiváló alkalomnak kínálkozott külföldi tapasztalatok szerzésére, az ottani szervezkedési modellek megismerésére.

Véleményem szerint, a kistermelők jövője az összefogásban és a piacon való közös fellépésben rejlik. Ennek fényében a tanulmányúton arra öszpontosítottam hogy minél több tapasztalatot gyűjtsek az ottani kistermelők modelljeiről és az általuk létrehozott kooperatívák működési elvéről. A tanulmányút telitalálat volt, nagyon sok tapasztalattal gyarapítottam tudásom.

Ottlétem során 3 kooperatívát látogattunk meg, ezek közül kettőt emelnék ki, az AFIP Le Germoire-t és az Au Panier Vert-et.

Az első egy olyan, farmerek és a közösség érdekelt tagjai által létrehozott kooperatíva amely cékítűzései között kiemelt helyet foglal el a kezdő farmerek bevezetése a mezőgazdaságba és az állattenyésztésbe. Egyfajta inkubátor amely arra szolgál, hogy mielőtt nagyobb befektetéshez folyamodnának a kezdő farmerek, kipróbálhassák és fejlesszék elméleti, de elsősorban gyakorlati tudásukat, kisebb parcellákon. Ennek során a kooperatíva szakemberei segítik őket, a gépkezeléstől a növényvédelmen keresztül egészen a BIOtermesztés rejtelmeinek elsajátításáig. Ezen felül a kooperatíva szerves részét képezi a megújuló zöld energiaforrások kutatása és implementálása úgy a termelésbe mint a közösség hétköznapi életébe. Ezáltal a kooperatívának nem csak farmerképző, de közösségépítő és összetartó szerepe is van.

A másik kiemelt kooperatíva az Au Panier Vert (Zöld Kosár), egy termelőket tömörítő csoport, amely értékesítési és ezen belül termékfeldolgozási egységgel is rendelkezik. A Zöld Kosár helyi érdekeltségű, hatásköre 10 km-es körzetre van behatárolva, ezáltal a legnagyobb mértékben tartja szem előtt a helyi termelők érdekeit. Figyelmet érdemel a kooperatíva közösségépítő hatása. A munkamegosztás, a kitűzött célok és feladatok megvalósítása családias légkörben zajlik, emellett a belső írányító és szabályzó mechanizmusok nagyon hatásosan működnek. A Zöld Kosár tagságának több mint felét nők képezik, ezáltal figyelemre méltó a nemek közti egyenjogúság követendő példája.

 

Számomra a legérdekfeszítőbb a Zöld Kosár kooperatíva volt, mert ebben találtam a legtöbb implementálható elemet, figyelembe véve a jelenleg érvényes törvényes kereteket országomban. A közös feldolgozóegység jelentős befektetési terhet venne le a kistermelők (mint jómagam) válláról. A közös fellépés nagyon hatásos, szinte elkerülhetetlen. Talán anyagi vonzatban az önállóság kecsegtetőbb, viszont a kooperatíva nagyobb erőt képvisel mint egység, és az eszközök hozzáférésében is előnyt jelent. Nagyban megkönnyíti a terménytől a termékig való utat, azáltal hogy a feldolgozó részleg minden tag számára elérhető, így nem igényel egyéni befektetést amely csak a saját célt szolgálná. A kooperativa, nagyságától függően lobbi szerepet tölt be, képviselve ezáltal a tagok érdekeit.

Megítélésem szerint a kooperatívának ez az egyszerű formája sikeresen alkalmazható és fenntartható, valamint kapukat nyit a fejlesztés és bővítés irányába és a kistermelők számára nagy eséllyel ez lehet a siker kulcsa.

A tanulmányutakat az Európai Bizottság által finanszírozott projekt keretében valósulnak meg, melynek elnevezése: “Szervezetek és hálózatok magasabb szintű együttműködésének szervezése az európai mezőgazdasági szektorban(Bringing Organisations & Network Development to higher levels in the farming sector in Europe – BOND).

Az EU Horizont 2020 keretprogramjának részeként támogatott projekt célja, hogy erős hálózati együttműködéseket hozzon létre a termelők és földkezelők között, valamint erős és jelentőségteljes kapcsolatokat alakítson ki a politikai döntéshozókkal helyi, nemzeti és uniós szinten.