Környezetünk és természeti értékeink védelmét egyrészt jogszabályi garanciákon keresztül kell érvényesíteni, másrészt egyes konkrét, helyi ügyek mentén tudjuk gyakorolni a civil, össztársadalmi érdekeket. Így például…

Fordulóponthoz érkezett az EU, döntésre jutottak a konfliktusos-ásványok kérdéskörében: Megszületett a végső szabályozás a konfliktusos ásványok kapcsán, azzal a céllal, hogy megállítsa azon fegyveres csoportok…

A Védegylet 2008-óta támogatja az Átalakuló közösségek munkáját, a szervezési háttért biztosít, az Átalakuló közösségek támogatói csoportba energiát és anyagi forrásokat teszi, hogy legyen minél…