A Védegylet a H2020 BOND projekt konzorcium tagja.

A projekt elnevezése: a szervezetek és hálózatok magasabb szintű együttműködésének szervezése az európai mezőgazdasági szektorban – BOND
Támogatás alapja: h2020-rur-2017-1
Projekt azonosító: 774208

Weboldal:  www.bondproject.eu
Facebook oldal@bondprojekt
Twitter oldal: @BOND_project_EU

Projekt célkitűzései:
A projekt célja, hogy a mezőgazdasági szektorban a szervezetek és hálózatok együttműködését magasabb szintre emelje és ezzel egy hosszútávon egészségesebb, termelékenyebb és harmonikusabb kistermelői szektor jöjjön létre Európában.

Ez az alábbi eszközökkel kerül megvalósításra:

  1. esettanulmányok és sikertörténetek alapján a gazdák és a gazdákat segítő szervezetek hálózatépítési kapcsolati tőkéjének feltárása, az emberek közötti kohézió és a bizalom megerősítése;
  2. a különféle szervezetek párbeszédének elősegítése, nagyobb hálózatok megteremtése;
  3. különféle érdekkel és hatalmi pozíciókkal rendelkező szervezetek összekapcsolása annak érdekében, hogy erősebb pozíciót lehessen elérni a döntéshozatalban.

 

A projekt működésének vázlata:

A BOND projekt három pillérje:

  • SEE (meglátni), azaz mások sikeréből megismerni (gazdákat mobilizálni, tanulmány utak szervezése),
  • LEARN (tanulni) az akadályok felszámolása (ön-analízis, képességek fejlesztése),
  • TELL (elmondani) a politikai döntéshozatalban a pozíciók megerősítése (játékosítás, a jogszabály-alkotás jó gyakorlatai, pilot projekt), és mindeközben a folyamatba minden gazdát bevonni, beleértve a fiatal gazdákat is (a jövőre vonatkozó akció terv kidolgozásával) a projekt alatt több alkalommal szervezett tréningeken, különféle rendezvényeken való tudás megosztással (interregionális fórum, nemzeti műhelymunkák, regionális jogalkotói kerekasztal megbeszélések, ifjúsági fórum).


A BOND projekt fő célkitűzése egy olyan felhasználóbarát praktikus gyűjtemény létrehozása, amelyben mindenki megtalálja azokat az eszközöket és módszereket, melyekkel hatékony és működőképes együttműködéseket tud kialakítani és működtetni.

Védegylet feladatai :
Széles körben mozgósítjuk az érdekelteket a magyarországi hálózatainkon keresztül, valamint részt veszünk a szövetkezés, az együttműködés és hálózatosodás jó gyakorlatait bemutató tanulmányutak résztvevőinek szervezésében.

A Kislépték Egyesülettel együtt összegyűjtjük és megosztjuk a hazai termelői együttműködési és hálózatosodási jó példákat.

Sokszínű és gazdag tapasztalatainkat felhasználva a társadalmi innovációk, a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kreatív fellépések, a közösségi energia és a helyi környezettudatos gazdaság terén, aktívan közreműködünk az interregionális fórum szervezésében – beleértve a trénerek képzését is.

Egy olyan részvételi módszertant fejlesztünk ki, melynek alkalmazásával azonosítjuk a kollektív fellépés jelenlegi helyzetét, lehetőségeit és korlátait.

Széleskörű képzési tapasztalatainkra támaszkodva hozzájárulunk a FAO-val a képzések megszervezéséhez, melyeknek középpontjában a kapacitásfejlesztési kezdeményezések tervezése  és a már meglévő eszközök alkalmazása áll.

Nemzeti tematikus műhelymunkákat szervezünk, hogy előmozdítsuk az együttműködést és a hálózatépítést.

4 darab többszereplős politikai kerekasztal megszervezését vállaltunk, melyeknek a célja, hogy előkészítse a terepet formálisabb szövetségek és megállapodások létrejöttéhez a mezőgazdasági termelők és a különböző szintű politikai döntéshozók között.

Ezek a műhelymunkák és megbeszélések ajánlásokat és megállapodásokat fognak eredményezni, amelyek a mezőgazdasági szektor társadalmi tőkéjének előmozdítását fogják elősegíteni a kiválasztott országok és uniós politikai döntéshozói számára.

Projekt vezetője: Coventry University
Konzorcium tagjai: 17 szervezet 15 országból
Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), Universidad de Cordoba (Spanyolország), Wageningen University (Hollandia), Asociata Obsteasca Proentranse (Moldovai Köztársaság), Confederacao Nacional da Agricultura (Portugália), The Land Worker Alliance (Egyesült Királyság),  Asociatia Eco Ruralis (Románia), Norsk Landbrukssamvirke (Norvégia), Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de la Communidad Valenciana (Spanyolország), Sindicato Labrego Gallego (Spanyolország), Védegylet Egyesület (Magyarország), Kislépték (Magyarország), Spoleczny Instytut (Lengyelország), Asociace Misnigh Potravinovych (Cseh Köztársaság), Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (Franciaország), Associazione Nazionale Cooperative agroitticoalimentari (Olaszország)

Tanulmányutak 2018 – Beszámolók

A projekt egyik célja, hogy erős szervezetek kialakulását segítse hálózatok és együttműködések generálása által. „Együtt többek vagyunk mint külön”

34 országból 60 ember vehetett részt tanulmányúton.