A Védegylet 2008-óta támogatja az Átalakuló közösségek munkáját, a szervezési háttért biztosít, az Átalakuló közösségek támogatói csoportba energiát és anyagi forrásokat teszi, hogy legyen minél tőbb aktív, tudatos, zöld helyi közösség itthon.

A programnak saját hónlapja van: atalakulo.hu

Facebook-on is lehet követni:  Átalakuló közösségek

Az Átalakulás “modellje” Dél-Angliából (Totnes) indult 2006-ban és nagyon gyorsan elterjedt először az angol nyelvterületen, ma már az Átalakulás hálózata átszövi az egész világot. Magyarországon 2008-ban már elindult az Átalakuló városok honlap, azóta szerveztünk képzéseket, feliratoztunk filmeket (Átalakulásban 1.0, Átalakulásban 2.0) és rendszeresen találkozunk. Az Átalakuló Wekerle az első “hivatalos” magyarországi átalakulás kezdeményezés, de e honlapon bemutatott közösségek közül több is  magáénak vallja az átalakulás gondolatát, ahogy a sok más helyi kezdeményezés tevékenysége is kapcsolódik hozzá.

Az Átalakulás hálózat ösztönzi regionális és nemzeti átalakulás csomópontok (National Hubs) létrehozását, így 2014 decemberében együttműködési szándéknyilatkozatot írtunk alá az Átalakulás Hálózattal, ezzel létrejött a Magyarországi Átalakuló Közösségek Támogatói Csoport – Hub for Transition Hungary. Jelenleg azon dolgozunk, hogy az eddigi támogató funkcióinkat áttekintsük és lehetőségeinkhez mérten továbbfejlesszük. Nem formális szervezetként működünk, támogatásokhoz a Védegylettel együttműködve jutunk, így jött létre ez a honlap is a Kisközösségek Átalakulásban projekt keretében.