MEGHÍVÓ a VÉDEGYLET közgyűlésére, melyet  székhelyváltozás miatti alapszabály módosítás kapcsán tartunk.
Időpont:
2017. augusztus 7., (hétfő) 17:00
Határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontja:
2017. augusztus 7., (hétfő) 17.30, helyszíne ugyanaz. FIGYELEM! Alapszabályunknak megfelelően a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, változatlan napirenddel határozatképes.

H el y s z í n: Védegylet Iroda, 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.A közgyűlés hivatalos n a p i r e n d i pontjai:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. Napirendi pontok elfogadása
2. Alapszabály módosítás