Szeretettel meghívunk a Védegylet rendkívüli közgyűlésére, melyet Felügyelő bizottsági tagok lemondása miatt hívunk össze, ezen felül alapszabályunk megújítására is sor kerül.

Időpont:
2017. február 7., (kedd) 17:00
Határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontja:
2017. február 20., (hétfő) 17.00
FIGYELEM! Alapszabályunknak megfelelően a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, változatlan napirenddel határozatképes.

H el y s z í n:
a Védegylet Egyesület székhelye:
1088 Budapest, Szentkirályi utca 6. fsz. 3.

A közgyűlés hivatalos n a p i r e n d i pontjai:

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. Napirendi pontok elfogadása;
2. Alapszabály módosítása
3. Vezető tisztségviselők visszahívása az alapszabály módosítása miatt
4. Új vezető tisztségviselők megválasztása
5. Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása
6. Egyebek (határozat nem hozható)