A Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Szervezetek Főosztályától dr. Kuntár Tamás főosztályvezető és munkatársa Ferhan Alida fogadta Balogh Lilit a Védegylet Egyesülettől és a Kislépték Egyesület elnökét Szabadkai Andreát.

A találkozót a Védegylet Egyesület kezdeményezte, mivel ők szervezték hazánkban 2018 április 26-27-én a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete) Regionális Konferenciáját megelőző CSO (Civil Society Organisations – civil szervezetek) Konzultációt. Az áprilisi találkozón a közel 30 országból érkezett 50 résztvevő között voltak kistermelők, halászok, pásztorok, erdészek, etnikai kisebbségek és őslakosok, városi szegények, mezőgazdasággal és élelmiszerrel dolgozók, vidéki nők és fiatalok, élelmiszer-fogyasztói szervezetek, valamint az előbbieket képviselő civil szervezetek. A másfél napos Konzultáció egyik eredménye egy közösen megfogalmazott írásos nyilatkozat volt. A Konzultációt egy nyílt esemény zárta, melynek témája a parasztok és más vidéki területeken dolgozó emberek jogaival foglalkozó ENSZ Nyilatkozat tervezete volt.

Utóbbit a véglegesített szöveget várhatóan az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsa (EJT) határozatban fogadja el szeptemberi ülésszakán. A Védegylet és a Kislépték Egyesület felkarolta ennek az ügynek a támogatását, és arra kérte a hazai döntéshozókat, így a Agrárminisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselőit is, hogy Magyarország – az EJT tagjaként – szavazatukkal támogassák az EJT határozat elfogadását.

A civil szervezetek álláspontja szerint, a helyi gazdálkodás és a helyi termékek piacra jutásának támogatásával a helyben élők esélyei nőnek a minőségi élelemhez jutáshoz, a helyi megélhetéshez, és a környezetkímélő gazdálkodással az egészséges környezethez. Fontos, hogy minden gazdálkodónak és vidéken élőnek a saját hazájában kell lehetővé tenni az alapelvek érvényesülését, ezzel biztosítva a helyben maradást, a helyben megélhetést, a biztonságos élelemhez jutást és az egészséges környezetet.

Dr. Kuntár Tamás tájékoztatta a két szervezet képviselőjét, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium – az Agrárminisztériummal szorosan együttműködve – követi a Nyilatkozat tervezetével kapcsolatos nemzetközi egyeztetési folyamatot. A magyar Kormány általában véve fontosnak tartja a vidéken élők életkörülményeinek javítására irányuló kezdeményezéseket, így a Nyilatkozat tervezetével szimpatizál. A főosztályvezető osztotta azonban az EU tagországok többségének aggályát, mely szerint a dokumentum egy specifikus csoport számára többletjogot kíván létrehozni, ezzel alááshatja az emberi jogok univerzális, minden embert megillető jellegét. Szkeptikusságának adott hangot a kezdeményező országok (Bolívia, Kuba, Ecuador, Dél-Afrika) valódi motivációjára vonatkozóan, figyelembe véve azok megkérdőjelezhető emberi jogi eredményeit. A főosztályvezető a szeptemberi szavazás tekintetében elmondta, hogy jelenleg elsődleges cél egy közös EU álláspont kialakítása, de a magyar részről az egyeztetéseken a kezdeményezés pozitív elemeire fogják felhívni a figyelmet.

A Védegylet Egyesület részéről kiemeltük, hogy bár valóban úgy tűnhet a Nyilatkozat címéből, hogy az “csak” a vidéken dolgozó emberek jogairól szól, viszont ezen jóval túlmutat. Többek között a természetes erőforrásokhoz és a tápanyagban gazdag élelmiszerekhez való jogról is szó van benne – ami minden egyes embert érint, így nem gondolhatunk erre a Nyilatkozat tervezetre, mint egy specifikus csoportnak kiváltságokat biztosító eszközre; főleg nem napjainkban, mikor ugyanezen embercsoport nap, mint nap veszélyben van és részesül hátrányos megkülönböztetésben a nemzetközi globalista politikák által támogatott multinacionálisok javára.

 

“Szervezetek és hálózatok magasabb szintű együttműködésének szervezése az európai mezőgazdasági szektorban (Bringing Organisations & Network Development to higher levels in the farming sector in Europe – BOND) ” c. projekt az EU Horizont 2020 keretprogramjának támogatásában valósul meg. Célja hogy erős hálózati együttműködéseket hozzon létre a termelők és földkezelők között, valamint erős és jelentőségteljes kapcsolatokat alakítson ki a politikai döntéshozókkal helyi, nemzeti és uniós szinten.