Városliget, Római part, Orczy-kert, Kossuth tér, József nádor tér, Dagály Fürdő, TE Campus,  Kopaszi gát, … …

A városi zöldfelületek védelmében nemrégiben állásfoglalást és petíciót adott ki a zöld civil szervezetek csoportja, amely 5 pontban fogalmazza meg a követeléseit:

1. A városi zöldterületek és fasorok kapjanak az infrastrukturális hálózatokéval megegyező védelmet! Csonkításukra, eltávolításukra ne teremtsen jogalapot más szolgáltatások fejlesztése vagy új beruházások kivitelezése. Óvjuk meg a közparkokat és a közkerteket!

2. A fejlesztések elsősorban a leromlott állapotú városrészek rehabilitációját szolgálják, és ne a város meglévő zöldterületeit terheljék! A köz- és magánfejlesztések továbbá mindenkor legyenek tekintettel a meglévő zöldfelületi értékekre, és gazdagítsák további elemekkel a zöldfelületi vagyont.

3. Jó gazdát a városi zöldfelületeknek! Legyen minden városi önkormányzatnál felelőse a zöldterületek fenntartásának és fejlesztésének, aki gondoskodik a vonatkozó jogszabályok megszületéséről és érvényesítéséről. Készüljön mindenütt zöldfelület-fejlesztési stratégia, megvalósulásának anyagi feltételeit tartalmazza a település éves költségvetése.

4. A kiemelt állami beruházások se mentesüljenek a környezet védelmét szolgáló előírások hatálya alól! Minden közparki, közterületi és közintézményi beruházáshoz készüljön zöldfelület-fejlesztési terv, melyet széles körben megvitatnak az érintettekkel. A terv biztosítsa, hogy a beavatkozások végeredményeként nő a zöldfelületek kiterjedése és javul a minősége, különös tekintettel a vegetáció klimatikus viszonyokra és levegőminőségre gyakorolt hatására.

5. Semmit a közparkokról a helyi civilek nélkül! Rögtönzött fejlesztések ne írhassák felül a települések hosszabb távú fejlesztési terveit és építési szabályzatát. Tervezési fázistól a megvalósításig biztosítsák az érintettek részvételét, valamint jogát a teljes körű tájékozódáshoz, illetve a döntések fellebbezéséhez. Alternatív fejlesztési tervek is készüljenek. Minden változatnál mutassák be azok várható környezeti hatásait és valódi (externáliákat is tartalmazó) költségeit.