Időpont: 2018. május 30. (szerda) 16.45
Határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontja:
2018. május 30. (szerda) 17.00, helyszíne ugyanaz. FIGYELEM! Alapszabályunknak megfelelően a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, változatlan napirenddel határozatképes.
H el y s z í n: Védegylet Iroda, 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. II/9.
A közgyűlés hivatalos n a p i r e n d i pontjai:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, napirendi pontok elfogadása
2. 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása
3. alapszabály módosítás
A.) Az egyesület székhelye: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 2/9. Törölve: 1192 Budapest, Esze Tamás utca 32. fsz. 4.
B.) 5. A Felügyelő Bizottság
5.1. A Védegylet működését és gazdálkodását a három tagból álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi (kiegészítve:) ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötven millió forintot és/vagy 100 főnél magasabb a szervezet taglétszáma.
A jelenlegi alapszabály itt olvasható: http://védegylet.hu/rolunk/
4. főtitkár helyettes választás, szervező bizottsági tag választás
5. tagfelvétel
6. 2018-as pénzügyi és munkaterv
7. egyéb