Környezetvédelmi engedély

kép forrása: www.romaipartportal.hu

A Védegylet Egyesület, mint ügyfél, fellebbezést nyújtott be a Csillaghegyi öblözet mentén létesítendő árvízvédelmi mű létesítésére kiadott környezetvédelmi engedély kapcsán.

Főbb kifogásaink:
1. Jegyzői vélemény figyelmen kívül hagyása (Óbuda-Békásmegyer)
2. Jegyzői vélemény figyelmen kívül hagyása (Budakalász)
3. A hatásterület lehatárolásának problémái
4. A környezetvédelmi törvény vízvédelmi előírásai
5. A lakossági vélemények figyelembe vétele
6. A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal való ütközés
7. A természetközeli vízpart veszélyeztetése, megszüntetése
8. A fás növényzetre gyakorolt bizonyos lényeges hatások vizsgálatának anomáliái
9. Havária terv hiánya
10. Az Európai Víz Keretirányelvvel való kompatibilitás

Részleteiben: romai_fellebbezes_2017_nov_14

A fellebbezés jog nyújtotta lehetőségével élt a Greenpeace Magyarország és a Magyar Természetvédők Szövetsége is.
Közös sajtóközleményünk kiemelte, hogy “A Duna-parti mobilgát terve a környezetvédelmi engedély ellenére sem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak: nem tartalmaz haváriatervet, sérti az EU-s vízkeretirányelvet, és ellentmond a Nemzeti Környezetvédelmi Programnak. A mobilgát terve továbbá nem élvez társadalmi támogatottságot, és bár kormányrendelet írja elő, a közmeghallgatáson felmerült észrevételeket nem vizsgálta érdemben a környezetvédelmi hatóság. Itt: romai_sajtokozlemeny
Civil szövetség alakult a római-parti mobilgátról szóló népszavazás támogatására

A Greenpeace Magyarország, a Levegő Munkacsoport, az Ökotárs Alapítvány, a Város és Folyó Egyesület, a Védegylet Egyesület és a helyi civilek [1] szövetségre léptek a Római-part védelmében. Céljuk, hogy megakadályozzák a veszélyes és természetromboló parti mobilgát megépítését azzal, hogy közösen támogatják a Római-part árvízvédelmével kapcsolatos népszavazást. [2] A parti védmű terveinek visszavonásával ugyanis lehetőség nyílhat arra, hogy a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére végre egy olyan megoldás születik, mely egyaránt megvédi a környéken lakó 55 ezer embert és a partszakasz természetvédelmi értékeit. A civilek évek óta következetesen ezt követelik a döntéshozóktól. Bővebben itt!

A római-parti mobilgátnak a tények vetnek gátat
MTI-OS,  2016. szeptember 30., péntek 15:36

(Gátszakadás után elöntött terület kb. 2 óra elteltével.)

Tarlós István beismerte, hogy hamisak voltak azok a szakmainak álcázott érvek, amelyekkel négy és fél év óta igyekezett lesöpörni a Védegylet és a többi Római-part védő által szorgalmazott megoldást.

Mai sajtótájékoztatóján a főpolgármester közölte, hogy a munkatársai szerint is kell készíttetni egy szaktanulmányt arról, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai lennének annak, ha az árvizek elleni védekezés továbbra is a jelenlegi árvízvédelmi vonalon, a parttól kétszáz méterre lévő, és a magassága folytán természetes gátként funkcionáló Nánási út – Királyok útja útvonal mentén történik a jövőben, ahelyett, hogy áthelyeznék a partra.

A Védegylet – azon szakértők megállapításaira támaszkodva, akik nem Tarlós Istvánnak és üzletfeleinek a megrendelésére mondtak véleményt – már többször rámutatott a parti mobilgát alapvető hidrológiai problémájára, ami a térség adottságainak figyelmen kívül hagyásából fakad. A műtárgy ugyanis nemcsak a felszínen alakítaná át visszafordíthatatlanul a tájat – 1500 fa kivágásával és a kavicsos plázs feltöltésével -, hanem a gát alatt létesítendő 3,5 km hosszú vízzáró résfal miatt a felszín alatti vízmozgások útjába is akadályt állítana, ami nagy területek elmocsarasodásához, illetve a kényszerű folyamatos szivattyúzás miatt a talajszerkezet romlásához vezetne.

Miután a Főváros által megbízott tervező is kijelentette, hogy a parti mobilgát tervének esetleges elkészítéséhez előzetesen részletes hidrogeográfiai modellezéssel kell feltárni a várható hatásokat, amelyek akár Budakalászig és az Omszki tóig is kiterjedhetnek, a tények ellen kitartóan hadakozó főpolgármester újabb ütközetre szánta el magát: Bejelentette ma azt is, hogy inkább megszünteti a közbeszerzésen nyertes tervezővel kötött szerződést, és a hivatala házi “szaktervezőivel” készíttetné el a part mobilgát tervét.

(Statikailag hibás koncepcióra épülő mobilgát terve.)

A Védegylet tiltakozik a szükséges vízföldtani vizsgálatok nélküli felelőtlen tervkészítés szándéka ellen. Ha mégis készül ilyen, akkor jogi eszközökkel fogjuk megakadályozni, hogy engedélyt kaphasson.

Jánossy András szakértő